top of page

De werkwijze van Erik Langerock, advocaat in Berlare

Wil je een advocaat contacteren om jouw belangen te behartigen? Of wil je advies inwinnen omtrent een juridisch vraagstuk waarmee je wordt geconfronteerd?

WERKWIJZE VAN JOUW ADVOCAAT IN BERLARE

Dan kan je terecht bij Erik Langerock, advocaat in Berlare. Maar hoe gaat de samenwerking met jouw advocaat precies in zijn werk?

De samenwerking komt altijd op dezelfde manier tot stand, ook al is jouw dossier uniek. Hier mag jij je aan verwachten als je contact opneemt met jouw advocaat in Berlare

1. Kennismaking

Samen met je advocaat overloop je jouw dossier en je vraag. Je wordt altijd grondig ingelicht over het verloop van de procedure én de risico’s ervan. Hoe groot is de kans op winst of verlies? Bovendien krijg je inkijk in de kosten, erelonen, uitvoeringskosten, bijkomende kosten, inleidingskosten en rechtsvergoedingen. Zo weet je precies waar je aan begint.

2. Bepalen strategie

Afhankelijk van jouw dossier, wordt er een procedure opgestart voor de bevoegde rechtbank of wordt er een aanzet gegeven tot minnelijke schikking met de tegenpartij.

3. Opvolging

Erik Langerock streeft ernaar om je zo goed mogelijk te informeren over het verloop van je procedure. Je wordt altijd op de hoogte gehouden en alle aspecten van je dossier worden samen overlegd.

Wil je meer weten of een afspraak inplannen? Contacteer het kantoor.

CONTACT

bottom of page